VERPLIGTE SKOOLFONDS VIR 2017 / COMPULSARY SCHOOL FEES FOR 2017

JAARLIKS          R 10 500-00 VIR ELKE KIND

ANNUALLY         R 10 500-00 FOR EVERY CHILD

BANKING DETAILS

ABSA CHEQUE ACCOUNT

BRANCH CODE: 632005

ACCOUNT NUMBER:  520720154

Use your school fees account number as reference with deposit

KANTOORURE VIR INBETALING/OFFICE HOURS FOR PAYMENT OF SCHOOL FEES

PARENTS/OUERS              07:30 – 13:30

LEERLINGE/LEARNERS    Voor skool en gedurende pouse/Before school and during breaks

Leerlinge word nie toegelaat om gedurende of tussen periodes betalings te maak nie.

Learners are not allowed to make payments during or between periods.

KOSHUISFOOI / HOSTEL FEES 2017

R21 300-00 PER JAAR/PER YEAR

DEPOSIT/DEPOSITO (R2000-00)

R5000-00 (1e 3 kwartale) & R4300-00 (4e kwartaal)

R5000-00 (1st 3 Terms) & R4300-00 (4th Term)

 

BANKING DETAILS

ABSA CHEQUE ACCOUNT

632005

ACCOUNT NUMBER:  520720154

Use your child's name and surname as reference