Important documents and information, in easily downloadable PDF format.

Aansoek om Toelating / Application for Admission

Aansoek om toelating tot koshuis / Application for admission to hostel

Gedragskode / Code of Conduct

Selfoonbeleid / Cellphone Policy

Annual Report 2015 Jaarverslag

Skooldrag / School Uniform

 

* Vorms moet nie gefaks word nie. Gebruik enige ander aanvaarbare metode.  

* Please do not fax forms. Use any other acceptable method.