Council of learners 2017/Raad van Leerders - sien uiteensetting

 Beheerliggaam/Governing Body

LEGENDS 2016

Die Beheerliggaam van Hoërskool Sasolburg het tydens die laaste eksamensessie van die 2016 graad 12-leerlinge serpe aan die Legends oorhandig.
Dit was `n pragtige geleentheid.  SHS bedank die lede van die BL en ander persone wat betrokke was by die ontwerp van die serp.

Mr. Donovan Pretorius, Chairperson of the 2012 RCL, delivered a message to the grade 12 learners. Mrs. Erica Carstens handed a scarf to Donovan in appreciation for his inspiring message and visit to the school.

Vrl-kamp nandini 047

Vrl-kamp nandini 004   Vrl-kamp nandini 005
     
Vrl-kamp nandini 009   Vrl-kamp nandini 010
     
 Vrl-kamp nandini 013    Vrl-kamp nandini 014
     
 Vrl-kamp nandini 015    Vrl-kamp nandini 016
     
 Vrl-kamp nandini 018    Vrl-kamp nandini 019
     
 Vrl-kamp nandini 020    Vrl-kamp nandini 021
     
 Vrl-kamp nandini 024    Vrl-kamp nandini 026
     
 Vrl-kamp nandini 028    Vrl-kamp nandini 030
     
 Vrl-kamp nandini 032    Vrl-kamp nandini 036
     
 Vrl-kamp nandini 038    Vrl-kamp nandini 039
     

 

 


VRL 2015/2016 RCL 2015/2016

VRL 2015/2016

IMG 1176 

VRL 2013/2014 ~ RCL 2013/14

vrl 034

 COUNCIL OF LEARNERS 2014 RAAD VAN LEERDERS

 EXECUTIVE COMMITTEE / UITVOERENDE KOMITEE

Chairperson Sefan Meyer Voorsitter
Vice persons Hanke Le Roux Ondervoorsitters
  Jarrod Dawson  
Secretary Jana van der Walt Sekretaresse
Finances Cecile Mans Finansies
Additional members Frikkie Oosthuizen Addisionele lede
  Hannah van Dyk  
  Andrea Küther  

                                                  

COMMITTEE CHAIRPERSONS ~  KOMITEEVOORSITTERS

Academics George Woodley Akademie
Sport Joel Mbisha  
Culture Tumi Mofokeng Kultuur
Discipline Chenique Meyer Dissipline
Learner Matters Marize Murdoch Leerlingaangeleenthede
  Kelly Arendse  
Building/Transport/Grounds Wynand Meyer Geboue/Vervoer/Gronde
  Jurgie Wessels  
Technology/Multi-media Lesego Makgene Tegnologie/Multi-media

 

GRADE CHAIRPERSONS ~ GRAADVOORSITTERS

Grade // Graad 9:  Makaziwe Msibi 
Grade // Graad 10:  Kanyisile Mthimkulu 
Grade // Graad 11:  Izelle Oosthuizen