logotrans

skoolhoof

 DR. SAM PELLISSIER
Die skool wil graag mnr. Pellissier vandag gelukwens met sy 90ste verjaarsdag. Hy was vir 20 jaar tot in 1991 die
skoolhoof van SHS. Mag 'n gesonde en geseënde lewensjaar vir u beskore wees.

SKOOLHOOF, PERSONEEL EN LEERLINGE

MATRIEKUITSLAE 2015: DEPARTEMENTELE ERKENNING

Tydens die prysuitdelingsfunksie van die Fezile Dabi Onderwysdistrik het SHS weer die botoon gevoer op grond van verlede jaar se matriekuitslae. Personeel het toekennings ontvang in AGT van die vakke wat aangebied word, naamlik Wiskunde, Fisiese Wetenskappe, Rekeningkunde, Engels Huistaal en 1ste Add Taal, Afrikaans 1ste Add Taal, Geografie en Gasvryheidstudies. Hiervan was SES vakke se uitslae die beste in die distrik.

The school also received the special Director’s award from Mr. Vusi Chuta for maintaining the highest standard of academic results for a school with a high enrolment in the district over the past three years. The educators received their trophies and certificates from Mr. Tate Makgoe, MEC for Education in the Free State.


latest news

View all